Kontakta oss gärna
info@hokmossen.se
 
 
Bli medlem
Var tredje småhusägare inom Storstockholm är redan medlem. Som medlem i Villaägarnas Riksförbund kan du spara pengar, få råd och hjälp samt - inte minst - påverka dina boendevillkor! Använd postgirokonto 433 41 65 - 0 och ange föreningskoden 1060 (Hökmossens trädgårdsstadsförenings kod) och betala in din årsavgift. Du får genast tillgång till alla medlemsförmåner och till tidningen Villaägaren. Årsavgiften är 370 kr varav 45 kr går till Hökmossens Trädgårdsstadsförening för den lokala verksamheten. Glöm inte att skriva namn och adress. Vill du ha kontakt med föreningen kan du mejla till styrelsen. Alla behövs som bollplank, idégivare och inspirationskällor. Ju fler desto starkare - för att lyckas måste man vara många! Det är därför viktigt att du blir medlem.

Fördelar som medlem:
  • En partipolitiskt obunden intresseorganisation som arbetar för ett bra boende. Våra många medlemmar gör oss till enstark organisation som kan bevaka dina intressen som villaägare gentemot regering, riksdag, myndigheter och kommuner. Vi arbetar för att uppnå rimliga boendekostader, god boendemiljö, trygghet i boendet och ägandet samt valfrihet och inflytande över boendesituationen.
  • Fri telefonrådgivning i frågor som juridik, byggnadsteknik, energi, lantmäteri samt fukt och mögel.
  • Tidningen VILLAÄGAREN med 5 nummer per år.