Kontakta oss gärna
info@hokmossen.se
 
 
Föreningen
Hökmossens Trädgårdsstadsförening är en sammanslutning av och för villaägare i Hökmossen. Föreningen har funnits sedan 1939, och arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen inom olika områden. Vi ger dig som enskild villaägare möjlighet att vara med och påverka de beslut som har betydelse för din boendesituation. Hökmossens Trädgårdsstadsförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Mer information om Villaägarna och de förmåner man har som medlem finner du på deras hemsida. Genom att utnyttja förmånerna kan du lätt spara in årsavgiften.

Trafiksituationen - föreningen arbetar med de lokala trafikproblemen inom området. Genomfartstrafiken och hastighetsbegränsningar är särskilt aktuella frågor.

Grannsamverkan
- en extra trygghet får vi om vi håller god kontakt med våra grannar och håller ett öga på varandras hus.

Trädgård
- redskap och maskiner finns att hyra i Gröna boden på Hyvelvägen. Det finns också möjlighet att vara med på olika aktiviteter.

Festkommitté
- finns givetvis också som anordnar gemensamma aktiviteter.