Kontakta oss gärna
info@hokmossen.se
 
 
Styrelsen
Ordförande:

Vice ordförande:

Kassör:

Sekreterare:

Vice sekreterare:

Suppleanter:


Materialförvaltare:Revisorer:


Suppleant:

Valberedning:
Ingemar Lindblad

Brita Montonen

Pia Hofmeijer

Eva-Karin Häggblom

Johanna Nordmalm

Jenny Nordlund
Niclas Müller-Hansen

Laroy Stenberg
Lars Friman
Tomas Henriksson

Anna-Liisa Puttonen
Annika Nilsson

Inger Sörner

Mia Lagerman (sammank)
Lars Friman
 
https://webmail.one.com/email/?get=msg&xslt=mail&sp&folder=INBOX&uid=4632&prefmod=20081001073501Z&uidval=1125659358