Kontakta oss gärna
info@hokmossen.se
 
 
Historik
Följande historik och kuriosa är hämtat från föreningens arkiv.
 • Vid ett konstituerande möte den 29 maj 1939 beslöt man att bilda Hökmossens Trädgårdsstadsförening.
 • Den 22 augusti hölls det första medlemsmötet då föreningens stadgar antogs.
 • Inträdesavgiften var 1 krona och årsavgiften sattes till 3 kronor.
 • Det första året var man flitigt sysselsatt med att ombesörja postutdelning samt infordra anbud på koksutkörning.
 • Föreningen skrev kontrakt med Gasverket om 5.500 säckar koks till en kostnad av 2:80/säck inkl utkörning.
 • Kassören fick i uppdrag att infordra anbud på soptunnor. För detta fick han ett arvode om 1 krona per tunna.
 • Redan i februari 1940 vidtogs åtgärder mot en medlem som visat sig vara en dålig betalare.
 • Man diskuterade att infordra anbud på luftskyddsrum och 1941 var det endast 1 ledamot som närvarit på alla möten på grund av den allmänna mobiliseringen.
 • 1942 satte Telegrafverket upp en telefonkiosk i området.
 • Föreningen försökte redan 1942 att få till stånd en sänkning av taxeringsvärdena.
 • 1942 öppnar Konsum på Mejselvägen.
 • 1944 försökte föreningen "förhindra eller moderera den närmast huvudlösa hyreshusbebyggelsen inom området".
 • 1945 ingrep föreningen kraftigt vid barnförlamningsepidemin och tvingade Hägerstensåsens folkskola att hålla stängt en vecka.
 • 1946 förekom prisbedömning av trädgårdar. 25 byggare fick diplom.